4e locatie; Koekoekspolder

Jullie zijn nu in de Koekoekspolder. Dit is een polder binnen een polder: In de gehele Mastenbroekerpolder ligt er een kleidek op het veen. In dit gebied was de kleilaag zo dun dat het de moeite was om deze af te graven waardoor het veen aan de oppervlakte kwam. Dit kon dan gewonnen worden en als turf verhandeld worden. Door de veenwinning daalde het maaiveld en kwam het onder water te staan. Door bemaling werd dit gebied later dus eigenlijk weer ingepolderd waardoor dit een polder in een polder is en waardoor er veen aan de oppervlakte kwam.

Tuinbouwers vonden hier een geschikte bodem voor hun teelt, soort potgrond. Daardoor is er een logistiek ontstaan die de producten goed kon verwerken. Nu zie je vooral nog kassen.

Omdat het een heel erg laag gelegen gebied in de regio is, moet er constant water worden uitgepompt. Dit trekt ook aan de waterspiegel in de Mastenbroekerpolder. Het is daar dus lastig om het peil te verhogen en daarmee de inklinking van het veen te beperken. Zie ook de hoogtekaart:

Donkerblauw ‘gat’ is de koekoekspolder. Links ervan ligt Kampen; linksboven ligt ‘Kampereiland’ met de terpen duidelijk zichtbaar. Ook de terpen in de Mastenbroekerpolder zijn duidelijk te onderscheiden. Onder de Koekoekspolder zie je Wilsum wederom.