8. Vruchten en zaden

Steek nu de weg over naar de berm tussen het voetpad en de sloot.