Église Saint-Bernard de la Chapelle

Deze wijk heeft een interessante geschiedenis, omdat het vroeger een aparte dorpskern was naast Parijs en inmiddels volledig is opgeslokt door de uitbreiding van de stad. Als je om je heen kijkt, merk je misschien dat het hier aangenamer wonen is dan in de appartementen langs de spoorweg die we eerder zagen.

Vanaf de jaren 60 trok het gentrificatiefront verder op en vestigden de eerste middenklassegezinnen zich in deze wijk, omdat de huizen hier aantrekkelijker geprijsd waren dan in het centrum van de stad. Dit zorgde voor een interessante mix van bewoners in de buurt.

In de jaren 80 begon er een proces van sociale stadsvernieuwing, waarbij de sociale woningen werden geïntegreerd met de 19e-eeuwse bebouwing. Dit proces verliep echter traag en gecontroleerd, om ervoor te zorgen dat de authentieke sfeer van de wijk behouden bleef.