Excursiepunt 4: De kom (duur: 25min)

 

Je bent nu op ongeveer 1000 meter hemelsbreed van de IJssel en staat nu aan de andere kant van de oeverwal. Het landschap is open op een enkele rij knotwilgen na.

In de uiterwaarden hebben we gezien dat de grond voor een relatief groot gedeelte uit zand bestaat. Dit komt omdat de stroomsnelheid zo dicht bij de rivier nog hoog was. Nu bevinden we ons een stuk verder van de rivier. Naarmate het water verder landinwaarts gaat neemt de stroomsnelheid af. Wat verder van de rivier, in de kom, blijft het water het langst staan. Hier bezinken dan ook vooral de kleinste deeltjes, de kleideeltjes. Omdat een bodem die bestaat uit vooral kleideeltjes zwaar is om te bewerken wordt deze ook wel ‘zware klei’ genoemd. De zware klei in de kommen wordt ook wel komklei genoemd.