Excursiepunt 5: Bedrijf van familie Altena (duur: 20min)

Je bent nu in de Mastenbroekerpolder, op het bedrijf van de familie Altena (Bisschopswetering 71).

Een bekend fenomeen in deze polder is dat de bedrijfswoning en oudere bedrijfsgebouwen op een terp zijn gebouwd. Het materiaal onder deze terpen is afkomstig uit de weteringen (sloten/watergangen) die in de polder zijn gegraven om het bestaande moerasbos te ontwateren en het land zo geschikt te maken voor landbouw. Men is gestopt met het bouwen op terpen nadat de Afsluitdijk is afgerond (1932). De vroegere Zuiderzee vormde namelijk een redelijke bedreiging voor overstromingen in het gebied. Door de Afsluitdijk is dit risico weggenomen en daarmee ook de urgentie om op terpen te bouwen. De nieuwere gebouwen in polder zijn daaraan gemakkelijk te herkennen, ook op het erf van de familie Altena.

Tussen de stallen door kun je naar de achterkant van het erf lopen. Op het perceel achter de kalverstal mag geboord worden. Het perceel is vanaf het kavelpad te bereiken. Let er op dat het vee niet gestoord wordt!