Hoogwater in de rivier

We kijken weer richting de rivier de Neder-Rijn.

Het waterniveau van de Neder-Rijn fluctueert, maar niet zo sterk als die van de Rijn. Dit komt omdat de Neder-Rijn een ‘gestuwde rivier’ is. Rijkswaterstaat bepaald de waterstand. In de periode van hoogwater stroomt de rivier vrij af.

Nu volgen er twee vragen over het hoogwater.