Industrie heeft plaats gemaakt voor natuur

Voor je ligt – enkele meters lager – het Renkums Beekdal. Waar in de loop der eeuwen dit landschap veranderde van sprengenbeken met watermolens tot een bloeiende industrie, gloort nu een natuurlijk beekdal met hoogteverschillen, beken en natte graslanden”