Locatie A: De Kraats/Nergena

De Kraats/Nergena is een buurtschap in een agrarisch landschap dat ligt binnen de wijk Bennekom in de gemeente Ede. Het heeft afgerond een totale oppervlakte van 963 hectare land. Er zijn 273 woningen met een aantal inwoners van 885 in 2022 (source: allecijfers.nl). De buurt Kraats/Nergena bestaat uit twee cultuurlandschappen: het Kampenlandschap “De Nergena” en  het Broekontginningenlandschap “De Kraats”. Beide cultuurlandschappen kenmerken zich door kleinschaligheid.

Maar zoals je misschien hebt gemerkt onderweg van de WUR naar hier wordt het kampenlandschap van Nergena gekenmerkt door een grillige verkaveling (door reliëfopvolging en individuele ontginning) en hoofdzakelijk aan wegen gelegen bebouwing. Nergena ligt op hoge, droge gronden, met reliëf en steile randen, en van oudsher meer accent op akkerbouw.

Het Broekontginningslandschap van de Kraats ligt juist op de overgang van droge naar natte gronden. De Kraats wordt gekenmerkt door regelmatige strokenverkaveling (duidend op een georganiseerde ontginning) en verspreide bebouwing en meer accent op veeteelt.

De huidige ontwikkelingen in de landbouw bedreigen de kenmerken van dit landschap; vele landschapselementen zoals houtwallen, houtsingels en bospercelen zijn verloren gegaan door ontwikkelingen in het gebied, met het gevaar van een landschapsbeeld dat wordt gedomineerd door gebouwen.

Hieronder kun je het verschil zien tussen 1950 en 2021 (bron: Topotijdreis):

Bronnen: Beeldkwaliteitsplan Binnenveld 2010).