Location 6077015b43332

Een bijzondere plek op de campus is deze Natuurtuin die in 1998 is aangelegd met grondsoorten die karakteristiek zijn voor de omgeving van Wageningen. Daardoor zijn gevarieerde milieus ontstaan, zoals die van het rivierengebied en de zandgronden.

In de bloemrijke graslanden groeien honderden plantensoorten, waaronder ook bijzondere soorten zoals orchidee├źn. Deze bijzondere vegetatie is aangelegd op basis van onderzoek van Wageningen University & Research over vegetatieherstel. In de natuurtuin komen ijsvogels en (groene) spechten voor en er is een speciale schuilplaats voor vleermuizen.

Er is sowieso veel natuur op de campus. Zo zit er in de vijver voor Zodiac een paartje krooneenden en de graslanden, houtwallen en bomenlanen en -groepen maken deel uit van ecologische verbindingszones naar de Veluwezoom en het Binnenveld.