Stop 4: Les Halles

We zijn aangekomen bij Les Halles.

Project ‘Les Halles’ vanuit het westen.

Les Halles, een project van Hausman, werd in de tweede helft van de 19e eeuw gebouwd met als doel om alle groothandel in verse producten in de stad te centraliseren. Het groeide uit tot een bruisend economisch centrum en een belangrijke agglomeratie-economie, waarbij goederen werden opgeslagen in kelders onder de grond.

Vanwege de enorme verkeersproblemen die ontstonden in het centrum van Parijs, werd het complex in de jaren 70 afgesloten en werden de versmarkten verplaatst naar buiten de stad.

Na het vertrek van de versmarkten ontstond er een grote, lege ruimte in Les Halles. Deze ruimte werd vervolgens omgevormd tot een buurtparticipatieproject, waarbij alle omwonenden en buurtbewoners mochten meedenken over de herinrichting van de wijk. Dit was een opmerkelijke verandering ten opzichte van de rest van Parijs, waar vaak zonder inspraak van de bevolking gebouwd werd. Van het resultaat is echter niet veel te zien.