Vervolg route

Op het diepste punt doorsnijdt het geopad de uiterste bovenloop van het Korendal. Schuin links bevindt zich de oorsprong van dit droogdal.