Vijver Groeninx van Zoelenlaan

Welkom bij de eerste locatie!

Kijk eens om je heen? Wat zie je bij de vijver? Wij vragen je hier eerst zelf voor te stellen met behulp van drie vragen.