Zwerfstenen

We hebben hier een fraai uitzicht over het Zevendal, op de reliëfkaart aangegeven als droogdal C. Het is al tijdens de voorlaatste ijstijd gevormd door het in de zomer van het ijsdek afkomstige smeltwater dat zich hier over de bevroren ondergrond een uitweg baande van het binnengebied tussen stuwwal en ijsdek naar de toenmalige Rijn-Maasvlakte. Een dergelijk dal wordt ook wel “smeltwaterdal” genoemd Een informatiebord bij de stenen geeft inzicht in het ontstaan en de herkomst van deze zwerfstenen. Een bordje op iedere steen vermeldt de naam en ouderdom ervan. De landgletsjer voerde vanuit Scandinavië kleine tot zeer grote stenen (zwerfstenen) mee naar deze streken en met de Rijn/Maas kwamen vanuit het zuiden op dikke ijsplaten ook grote steenblokken mee. De samenstelling van de zwerfstenen kan in veel gevallen informatie verschaffen over de herkomstplek( Scandinavië of Eiffel). Zie ook de tekst op het informatiebord.