11021_6130886adbee2

b. Noteer enkele merkbare dingen die echt bij de nazomer/herfst horen. Gebruik daarbij alle zintuigen!