11021_6130886ae32f6

d. Probeer een link te leggen naar de basisschool: wat voor betekenis zou bovenstaande opdracht voor de basisschool kunnen hebben? Denk daarbij vooral aan de onderbouw.