11021_6136245c9efe7

d. De grond is hier tussen de bomen en struiken heel humusrijk. Betekent dit dan ook dat je veel bodemdieren kunt vinden? Waarom wel/niet? Discussieer!

6. Strooisellaag (en paddenstoelen)

Loop door langs de gymzaal. (Hopelijk is deze locatie bereikbaar zonder teveel kleerscheuren.) (Deze locatie is ook bereikbaar vanaf de overkant van de sloot.)