11021_6136245cdd032

c. Aan welke kant zie je de meeste groene aanslag (noord, oost, zuid of west)? Geef hiervoor een verklaring (dit hoef je niet op te schrijven) .