11021_6136245d13583

c. Bespreek met elkaar of dit een opdracht is die je met kinderen kan doen. Breng verslag uit van jullie keuze hierin in de nabespreking.