13518_627b684ec1321

Welke grondsoort verwacht je hier?
Wat zijn de eigenschappen van deze grondsoort en wat maakt deze geschikt of ongeschikt voor akkerbouw/weidebouw?