13518_627b755e804ec

Onder het kleidek ligt een veenpakket; op deze locatie van ongeveer 2 meter dik. Richting de kamperzeedijk neemt de dikte van het pakket toe naar 6 meter. Verklaar dit verloop in dikte van het veenpakket