13518_627b755e94909

De bodem in deze omgeving noemen we ‘veengrond’. Waarom heet de bodem hier wel veengrond en op locatie 2 (bij de sportvelden van Wilsum) niet, ondanks dat ook daar een veenpakket onder de klei ligt?