13518_627b7772ad8a0

Welke verschillen zie je tussen de grond die je ziet in de koekoekspolder en die in de mastenbroekerpolder (waar jullie net waren)?
Verklaar het verschil in grondgebruik in beide polders.
 
 

4e locatie; Koekoekspolder

Jullie zijn nu in de Koekoekspolder. Dit is een polder binnen een polder: In de gehele Mastenbroekerpolder ligt er een kleidek op het veen. In dit gebied was…