13518_6283992711fcd

Boor met de grondboor tot minimaal 50 cm diep. Welke grondsoort komt je tegen? Verklaar waarom deze grondsoort hier ligt.
 
Voeg kaartje toe van monding van de IJssel. Vertel ook dat kalkhoudend is, dus geen dekzand.

Roggebot bos

Jullie zijn nu in de polder, gemeente Dronten. Einde van de vroegere rivier.