13518_628c8ff925587

Welke grond verwacht je verderop in het land? Betrek in je antwoord het ontstaan van wielen/kolken.