13518_631f43c1d1a3c

In de afgelopen vragen heb je nagedacht over hoe geschikt de grond is voor landbouw. Nu je dit weet: zou je op de percelen in de uiterwaarden aardappels verbouwen? Waarom wel/niet?