15078_604dea285e417

Soms kunnen straatnamen en toponiemen iets zeggen over het karakter van het landschap. Op het punt waar je staat gaat de Englaan over in de Veldstraat. Wat zegt dit over het historisch landgebruik?