15078_604df6b642712

Fruitboomgaarden zijn natuurlijk ook heel typisch voor het rivierengebied.🍎🍐
Hier zien jullie een moderne boomgaard. Ligt deze op een oeverwal of in een komgebied?