15078_604e1f980caa4

Sta hier even stil en geniet van het uitzicht op Wageningen, in de verte in noordelijke richting. Je ziet daar duidelijk hoe het rivierenlandschap overgaat in de stuwwallen van de Veluwezoom.
Op de voorgrond zie je eerst een greppeltje, vervolgens een dijkje, en daarachter een gekanaliseerde waterloop die onderdeel is van de Linge. De eerste ingrepen in de waterhuishouding in het rivierengebied – waaronder mogelijk ook de aanleg van het dijkje dat je ziet – dateren uit de Middeleeuwen. Ze waren essentieel om droge voeten te houden.