19060_634966fec7f11

Wil je in een paar woorden uitleggen over waarom je wel of niet tevreden bent? Heeft dit te maken met de soort boom, grote/leeftijd van de boom, opstelling van de boom ten op zicht van sport- en speeltoestellen, bankjes of met de hoeveelheid of spreiding van de bomen? Of om een hele andere reden? Deel hier geen informatie waaruit blijkt wie jij bent.