28065_6364f22e0f1e5

Vind je dit een geschikte locatie voor een bos, en zo ja, wat voor?

Locatie B: De Binnenveldse Hooilanden

De Binnenveldse Hooilanden, met circa 300 hectare natuur, bestaat deels uit bestaande natuurgebieden en deels uit nieuwe natuur op voormalige agrarische gronden. Dit gebied is gelegen in het…