28097_6320722931a07

Als je onder een populier staat, kun je dan door de takken zien? (Niet/een beetje/goed?)
Schat de hoogte van de boom. Kun je een exactere uitkomst krijgen, en hoe voer je die uit?
Bekijk de boom op ooghoogte en loop om de boom heen.
Je ziet verschillende soorten “aanslag”. Waaruit bestaat de groene aanslag en hoe worden de grijze vlekjes genoemd?
Aan welke kant zie je de meeste groene aanslag (noord, oost, zuid of west)? Geef een verklaring.