28097_6320722951752

Vanaf deze locatie kijk je goed om je heen en neem even de tijd.
Gebruik ook je andere zintuigen.
Wees 1 minuut stil. Wat hoor/zie/ruik/voel je en wat vertelt dit over jouw omgeving?