28097_6320722951753

Het weer is vaak onderwerp van gesprek. Maak een foto waaruit blijkt welk weer het vandaag is.