28097_63288928d16a7

Geef nu een duidelijke en objectieve beschrijving van het weer in een aantal zinnen.