28097_6328b075ef707

Riet wordt voor veel toepassingen gebruikt. Bekijk onderstaande link en probeer dit zelf uit. Gebruik niet meer dan 4 minuten voor deze opdracht. Neem je werk mee naar binnen!
https://www.riet.com/media/vfr/pdf/bootje.pdf
Denk er gezamenlijk over na of je deze opdracht met kinderen uit zou voeren en zo ja, hoe je dat op een betekenisvolle wijze zou kunnen doen.