29177_6320722951752

Vanaf deze locatie kijk je om je heen. Kijk goed; dichtbij en veraf. Neem even de tijd.
Gebruik ook je andere zintuigen. Wat ervaar je in deze omgeving?

Noteer iets van je zintuigelijke ervaring.
Benoem enkele merkbare dingen die echt bij de nazomer/herfst horen.