29177_6320722951753

Vanaf deze locatie bekijk je het weer.
1. Maak een duidelijke objectieve omschrijving.
2. Is het weer van vandaag passend bij het jaargetijde? Waarom wel/niet?