32454_634934f516705

Misschien wist je de naam niet, maar wel de soort.
Tot welke soort behoort het diertje?

Natuur in ontwikkeling

Op deze open plek in het bos valt een ding op: veel dode bomen en afgebroken takken. Deze liggen er niet voor niks. Ze worden door Staatsbosbeheer bewust…