32455_634934f516705

Misschien wist je de naam niet, maar wel de soort.
Tot welke soort behoort het diertje?