35457_6364f22eb1ee6

Welke bomen- of boomsoorten vind je karakteristiek voor dit gebied?

Locatie D: Laareind / Heimerstein

De buurtschappen Laareind en Heimerstein zijn in feite een spiegelbeeld van de Wageningse Eng. Hier op de overgang van hoog naar laag (de zgn. hellingafspoelingen) ontwikkelde het cultuurlandschap…