35457_63779f997ecf2

Jullie hebben de excursie voltooid! Jullie hebben de zes cultuurlandschappen die in het Binnenveld voorkomen doorsneden en stilgestaan bij de verschillende kenmerken door zelf te observeren. Deze landschapstypen komen niet alleen in het Binnenveld voor; velen komen ook elders in Nederland voor. Wellicht dat je ze na deze excursie kunt herkennen?
In periode 5, bij het vak Landscape Geography, gaan we dieper in op de verschillende landschapstypen die we kunnen onderscheiden, en de (ruimtelijke) consequenties voor planning en ontwerp.
Nu we na deze landschapsanalyse meer grip hebben op de verschillende landschapstypen, kunnen we gerichter gaan plannen en ontwerpen, en weten we wat waar wel/niet kan.
Volgende week dinsdag op 6 december zullen we de excursie nabespreken aan de hand jullie antwoorden op de vragen en extra vragen die jullie hebben. Mocht je nog meer geĂŻnteresseerd zijn, lees dan alvast het boek Het Nederlands Landschap: Een historisch-geografische benadering van Barendse et al. (2010).
đź’ˇ Tip: wist je dat je al je antwoorden nog terug kunt zien, zelfs als je weer thuis bent? Klik hiervoor op de Questionsâť“ knop in de app.

Locatie B: De Binnenveldse Hooilanden

De Binnenveldse Hooilanden, met circa 300 hectare natuur, bestaat deels uit bestaande natuurgebieden en deels uit nieuwe natuur op voormalige agrarische gronden. Dit gebied is gelegen in het…