35459_6364f22ec477f

Hoe is de bereikbaarheid van het gebied (type mobiliteit en type gebruikers)?

Locatie D: Laareind / Heimerstein

De buurtschappen Laareind en Heimerstein zijn in feite een spiegelbeeld van de Wageningse Eng. Hier op de overgang van hoog naar laag (de zgn. hellingafspoelingen) ontwikkelde het cultuurlandschap…