40434_627b755e68ce2

Hoe is de ontwateringstoestand van deze bodem?