40434_627b755e7d7c9

Kijk om je heen naar het landschap en het grondgebruik. Dat wat je kunt zien en het feit dat je in een polder staat is alles wat je nu weet van de bodem. Welke grondsoort verwacht je hier?