40434_631f46d2718eb

Hoe is de draagkracht van deze grond?