40434_63207b622b496

In de afgelopen vragen heb je nagedacht over hoe geschikt de grond is voor landbouw. Nu je dit weet: zou je op de percelen met meer dan 40cm veen aardappels verbouwen? Waarom wel/niet?