40434_63232a3e762a1

Wat is de meest beperkende factor voor een agrarische ondernemer op een veengrond zoals we die in de Koekoekspolder zagen?