5321_604dee1a59c3c

Wat zegt dit historische landgebruik over de bodemkundige ondergrond, en specifiek de locatie van oeverwallen en kommen?